Foreningens  formål  er at skabe rammerne for et fællesskab, der bidrager til at alle familier  kan leve et meningsfuldt, værdigt liv i psykisk og social trivsel.

Der har længe været samfundsmæssigt fokus på socialt samvær og fysisk træning som vigtige og potentielt rehabilitering for psykiske sårbare  med ondt i livet.

Dog tager den hjælp, der typisk tilbydes, udgangspunkt i et enkelt behov – og ikke i helheden af menneskers liv.

Vi mener tiden er inde til at fokusere på en indsats, der inddrager større dele af det enkelte menneskets  liv – herunder deres familier og det relevante netværk omkring dem.

For at nå dette mål, ser vi vores indsats felt dækkende flere livsområder:

  • Den sociale faktor: Vi stiller rammerne til rådighed for et fysisk rum, hvor psykisk sårbar  og deres familier kan mødes i et fællesskab i øjenhøjde.  Et fællesskab kendetegnet af ikke at behøve at forklare sig, men snarere at kunne mødes i en fælles viden, forståelse og anerkendelse.

  • Den psykiske trivsel: Foreningen har professionelt sundhedspersonale tilknyttet, der muliggør både psykisk førstehjælp og en mere forebyggende, sundhedsfremmende indsats.